Efficient insurance protection management as a determinant of micro and small enterprises operational risk limiting

Economic Annals-XXI: Volume 133, Issue 9-10(1), Pages: 67-70

Citation information:
Pukała, R. (2013). Efficient insurance protection management as a determinant of micro and small enterprises operational risk limiting. Economic Annals-XXI, 9-10(1), 67-70. http://ea21journal.world/index.php/ea-v133-18/


Ryszard Pukała
PhD (Economics),
Director, Institute of Economy and Management,
The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics
16 Czarnieckiego St., Jaroslaw, 37-500, Poland
ryszard.pukala@interia.pl

Efficient insurance protection management as a determinant of micro and small enterprises operational risk limiting

Abstract. Problems discussed in the article deal with the efficiency of insurances as a tool for operational risk limiting among micro and small enterprises. The article presents possible risk categories that can destabilize the operation of a discussed segment of companies as well as possibilities created by insurance protection offered by insurers, aimed at optimising operation. Benefits from limiting risk for enterprise development under changing market conditions have also been mentioned.

Keywords: Micro and Small Enterprises; Operational Risk; Risk Transfer; Insurance Protection; Economic Value

JEL Classification: G22

References

 1. Jajuga, K. (2008). Zarzadzanie ryzykiem. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 2. Kafkova, E. et al. (2012). Zaklady poistovnictva. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM (in Slovac).
 3. Kafkova, E. et al. (2006). Poistovnictvo. Vybrane kapitoly. Praktikum. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM (in Slovac).
 4. Hadyniak, B., & Monkiewicz, J. (2010). Ubezpieczenia w zarzadzaniu ryzykiem przedsiebiorstwa. Vol. 1: Zastosowania. Warsaw: Poltext (in Polish).
 5. Gasiorkiewicz, L., & Monkiewicz, J. (2010). Ubezpieczenia w zarzadzaniu ryzykiem przedsiebiorstwa. Vol. 2: Zastosowania. Warsaw: Poltext (in Polish).
 6. Rojek, T. (2011). Analiza kierunkow rozwoju wspolczesnych przedsiebiorstw, Wybory strategiczne w przedsiebiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i spoleczne. In E. Urbanowska-Sojkin (Ed. sc.). Zeszyty Naukowe, 170, pp. 238-247. Poznan: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (in Polish).
 7. Tarczynski, W., & Mojsewicz, M. (2001). Zarzadzanie ryzykiem. Warsaw: PWE (in Polish).
 8. Kwiecien, I. (2010). Ubezpieczenia w zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci gospodarczej. Warsaw: Wydawnictwo C. H. Beck (in Polish).
 9. Williams Jr., C. A., Smith, M. L., & Young, P. C. (2002). Zarzadzanie ryzykiem a ubezpieczenia (Risk Management and Insurance). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 10. Monaham, G. (2008). Enterprise Risk Management – A methodology for achieving strategic objectives. New Jersey: John Wiley & Sons.
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (2011). Raport o stanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. Warsaw: PARP (in Polish).
 12. Global Risk Alliance Pty Ltd. & NSW Department of State and Regional Development (2005). Risk management guide for small business. Sydney: Small Business Development Division.
  Retrieved from http://www.significanceinternational.com/Portals/0/Documents/2005-sme-risk-management-guide-global-risk-alliance-nsw-dsrd.pdf
 13. Pukala, R. (2012). Risk and Insurance Management in an Enterprise, Knowledge Economy Society. Dilemmas of the contemporary management (pp. 527-544). In A. Malina, R. Oczkowska & T. Rojek (Eds.). Krakow: Krakow University of Economics, Foundation of the Krakow University of Economic.
 14. Vaughan, E. J., & Vaughan, T. M. (2010). Fundamentals of Risk & Insurance (10th Ed.). NJ, USA: John Wiley & Sons Inc.
 15. Porter, M. E. (2006). Strategia konkurencji. Warsaw: MT Biznes (in Polish).
 16. Pukała, R. (2012). Ubezpieczenie jako element wsparcia ciaglosci dzialania przedsiebiorstw. Zarzadzanie podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Wybrane zagadnienia (pp. 117-141). In R. Pukala (Ed.). Jaroslaw: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej w Jaroslawiu (in Polish).
 17. Pukała, R. (2010). Zarzadzanie ryzykiem przedsiebiorstwa w warunkach recesji (pp. 233-247). In K. Kaszuba (Ed.). Rzeszow: Podkarpackie przedsiebiorstwa po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej, MIG (in Polish).

Received 13.09.2013